Hur fungerar Zigned?

Zigned erbjuder en tjänst för e-signering som tillhandahåller avancerade digitala signaturer. När du signerar ett dokument via Zigned.se sammanställer vi din signatur, en händelselogg och originaldokumentet i en förseglad och tidsstämplad PDF-fil. På det sättet kan vem som helst verifiera informationen såväl idag som långt in i framtiden. Nedan kommer en kortfattad beskrivning av vad som händer när ett avtal signeras via Zigned.

Parten besöker signeringsrummet

När en part besöker signeringsrummet sammanställer vi en loggrapport kring vad som hänt. Detta kan exempelvis vara när parten besökte, när parten läste dokumentet eller initierade en signatur.

Parten signerar dokumentet

När parten signerar dokumentet sammanställs loggarna och vi stänger hens signerings-session. Parten kan alltså fortsatt se originaldokumentet och händelseförloppet i signeringsrummet, men ingen ytterligare data för denna part sparas.

Alla parter har signerat

När alla parter har skrivit under sammanställer vi signaturen och logg-datan för varje part tillsammans med övrig information om originaldokumentet i en XML-fil. Denna XML-fil signerar vi med en XAdES-signatur för att säkerställa att inga ändringar kan göras i efterhand. XML-filen bifogas sedan till PDF-filen tillsammans med originaldokumentet.

Verifikat produceras och PDF-filen förseglas

När all information är sammanställd producerar vi verifikatet som sammanställer parternas namn, när och med vilken metod de signerade dokumentet. Detta verifikat läggs till i slutet av PDF-filen. PDF-filen förseglas och tidsstämplas sedan kryptografiskt enligt PAdES-standarden med ett certifikat som finns med på EU:s lista över betrodda certifikat.

PDF-filens giltighet verifieras och skickas ut

När den tidsstämplade och förseglade PDF-filen är färdigställd verifierar vi att all information stämmer och är kryptografiskt korrekt innan vi skickar ut den till alla parter. I slutändan får du alltså en PDF-fil som innehåller all signatur-information för varje part och all data från originalfilen som laddades upp till Zigned.se. Denna fil är även aktiverad för långtidsarkivering – d.v.s. att även om något av certifikaten som användes i något sammanhang skulle gå ut eller bli ogitiligt, så är filen tidsstämplad för att säkerställa att all information var korrekt vid tidpunkten. Du behöver därför inte oroa dig att dokumentet som du signerat blir ogiltigt i framtiden.